Predlžovanie Hair Talk 08/2011

Pred predlžovaním

Picture
Picture
Picture

Po predlžovaní

Na predlžovanie bolo použitých 36 prameňov vlasov Hair Talk dĺžky 40 cm v odtieňoch č. 8 a 25.
Picture
Picture
Picture
Picture

Pozrite si ponuku produktov systému Hair Talk.

Newer Article

Predlžovanie Hair Talk 07/2012Predlžovanie Hair Talk 07/2012

Ďalšie príspevky

Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Produkty Hair TalkProdukty Hair TalkPredlžovanie Hair Talk 08/2011Predlžovanie Hair Talk 08/2011Predlžovanie Hair Talk 08/2011Predlžovanie Hair Talk 08/2011Predlžovanie Hair Talk 05/2014Predlžovanie Hair Talk 05/2014Predlžovanie Hair Talk 08/2011Predlžovanie Hair Talk 08/2011Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Predlžovanie Hair Talk 05/2014Predlžovanie Hair Talk 05/2014Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Predlžovanie Hair Talk 05/2014Predlžovanie Hair Talk 05/2014Produkty Hair TalkProdukty Hair TalkPredlžovanie Hair Talk 07/2012Predlžovanie Hair Talk 07/2012Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Predlžovanie Hair Talk 08/2011Predlžovanie Hair Talk 08/2011Predlžovanie Hair Talk 05/2014Predlžovanie Hair Talk 05/2014Zahusťovanie Hair Wear 04/2014Zahusťovanie Hair Wear 04/2014CenníkCenníkProdukty Hair TalkProdukty Hair TalkZahusťovanie Hair Wear a predlžovanie Hair Talk 12/2014Zahusťovanie Hair Wear a...Zahusťovanie Hair Wear a predlžovanie Hair Talk 12/2014Zahusťovanie Hair Wear a...